رایحه ظهور

Switch to desktop عضویت Login

تاملی در شعر رازآلود امام خامنه ای(مدظله)،دلبسته یاران خراسانی خویشم/وقتی راز دل طوفانی جهانی میشود!

سالهاست که بحث نزدیکی ظهور  به طور جدی در جامعه ما  مطرح شده و شواهد بسیاری بر آن ارائه می گردد ، در این میان بحث قومی که از مشرق قیام کرده و به رهبری سیدخراسانی پرچم انقلاب را در عراق به امام عصر(عج) تحویل میدهد،از مباحث مهم نزدیکی ظهور است،هرچند بشارتهای مکرر امام خامنه ای جایگاهی ویژه در یقین به نزدیکی ظهور دارد اما شعر رازآلود معظم له جایگاهی ممتاز در این میان دارد،با وجود اینکه بسیاری آن را اشاره کنایه آمیز ایشان در بحث سیدخراسانی میدانند اما برخی نیز بیان میکنند که آقا به یاران ایام جوانی خود در خراسان اشاره دارد،ما در ادامه بررسی خواهیم کرد که حقیقت چیست و چگونه راز دل طوفانی آقا،اینک عالمگیر شده  است!

» ابتدای نظرات (1053)

علاوه بر بیانات بشارت آمیز امام خامنه ای پیرامون نزدیکی ظهور طی دو دهه گذشته ، اشعار و اشاراتی نیز از جانب معظم له در این باب می توان دید ،  یکی از این اشعار مبشر که به صراحت  به نزدیکی ظهور  اشاره دارد شعر زیبای زیر می باشد :

دل را ز بي خودي سر از خود رميدن است           جــان را هـواي از قفــس تن پـريــدن است
از  بيم مـرگ نيست كـه سـرداده ام فغـان           بانگ جرس زشـوق به منزل رسيدن  است
دستـم نمي رسـد كه دل از ســينه بركنم           باري  عـــلاج شــكر گريبـان دريــــدن است
شامم سيه تر است زگيســوي سـركشت           خورشيـــد مــن برآي كه وقت دميدن است
ســـوي تـــو  ای خلاصــــه گـلـزار زنـــدگي          مـــرغ  نـگــه  در آرزوي پــركشيــدن است
بگـــرفت آب و رنـگ زفـــيض حضـــور   تــــو          هرگـل در اين چمن كه سـزاوار ديـدن است
با اهـــل درد  شرح غــــم خود نمـــي كنم           تقـــدير قصـــه دل مــــن ناشنــــيدن است
آن را كه لـــب به جام هوس گشت  آشـنا           روزي "امين" سزا لب حسرت گزيدن است

در این شعر که بیش از یک دهه پیش توسط ولی امر مسلمین(مدظله) سروده شده است ، مصرع " خورشيد من برآي كه وقت دميدن است " به روشنی دیدگاه معظم له را پیرامون نزدیکی ظهور نشان می دهد.

اما به جرات می توان گفت پربحث ترین و رازآلودترین شعر ولی امر مسلمین(مدظله) شعر " یاران خراسانی" می باشد ، شعری که بسیاری از اهل انتظار ، اعتقاد دارند که معظم له در این شعر به کنایه و غیرمستقیم ضمن ابراز ارادت به یاران خراسانی ، خود را سیدخراسانی معرفی می نمایند :

سرخوش ز سـبوی غم پنهانی خویشـم          چــون زلف تو سـرگرم پریشانی خویشم

در بــــزم وصـال تو نگـــویم ز کم و بیـــش          چـون آینــه خو کرده به حیرانی خویشم


لــب باز نکـــردم به خروشــی و فغانــــی          مــن مـــحرم راز دل طـــوفانی خویشــم


یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی         عمریست  پشیمان ز پشیمانی خویشم


از شوق شــکر خنده لبـش جان نسپردم          شرمنده ی جانان ز گران جانی خویشم


بشکسته تر از خویش ندیدم به همه عمر         افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم


هر چند  امیــن بسته ی دنیـــا نیــم امــا           دلبســــته ی یــــاران خراسـانی خویشم

در عین حال که جمع کثیری از منتظران امام زمان(عج) شعر و مصرع  فوق را  بر آنچه ذکر شد تفسیر می کنند اما برخی از دوستان نیز بدون آنکه سند و مدرکی ارائه دهند ، اعتقاد دارند که شعر و مصرع فوق نه به حال و هوای امام زمان(عج) و ظهور که به حال و هوای جمعی از دوستان در ایام جوانی و میانسالی امام خامنه ای(مدظه) در شهر خراسان اشاره دارد که معظم له شعر مذکور را در وصف و محبت آنها که نشست های شاعرانه داشتند ، سروده است.

اما نگاهی گذرا به محتوای شعر مذکور نشان می دهد که این شعر جذاب در چه حال و هوایی سروده شده است ما برای آنکه نشان دهیم فضای این شعر تا چه اندازه امام زمانی و ظهوری می باشد با بررسی مختصر تک تک ابیات این شعر به چند نکته مهم اشاره می کنیم :

شاعر  در سراسر شعر با یار و معشوق نجوا دارد

 

سرخوش ز سـبوی غم پنهانی خویشـم          چــون زلف تو سـرگرم پریشانی خویشم

در مصرع اول  شاعر از غم پنهان یار می گوید و از زلف پریشان دلدار که دل را به خود مشغول میدارد ، معشوقی که به کرات در اشعار امام راحل(ره) نیز می توان آن را مشاهده کرد

 

در بــــزم وصـال تو نگـــویم ز کم و بیـــش          چـون آینــه خو کرده به حیرانی خویشم

در مصرع دوم شاعر از " بزم وصالی" سخن دارد که آنچنان عظیم و مبارک است که در آن هیچ گله و شکایتی نمی توان بر  زبان راند و  از " کم و بیش "  حرفی به میان آورد ، بلکه در این بزم ، تنها باید چو آینه تجلی انوار یار را به مشاهده نشست

 

لــب باز نکـــردم به خروشــی و فغانــــی          مــن مـــحرم راز دل طـــوفانی خویشــم

در مصرع سوم شاعر  جان و دل خود را چون دریایی طوفانی و پرجوش و خروش توصیف می کند ، که رازی بزرگ در خود دارد ، اما شاعر به خاطر معشوق ، بر خروش و فغان درونی خود غلبه کرده و لب به صحبت در میان اغیار باز نمی کند تا راز دل طوفانی خویش را بیان کند ، سئوال این است که شاعر از کدام راز بزرگ سخن می گوید ، رازی که توانسته است دل بزرگ شاعر را طوفانی کند؟

 

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی          عمریست  پشیمان ز پشیمانی خویشم

شاعر در این بیت سراسر عمر خود را به جز " یک چند " در رندی و مستی  بیان می کند ، هرچند پشیمانی و شاید غفلت همان مدت کوتاه نیز پشیمانی زیادی در روح او ایجاد کرده است.

عبارات " رندی " و " مستی" که در اشعار عارفانی چون مولانا ، سعدی ، حافظ و حضرت امام(ره) نیز به وفور می توان دید به اعتقاد اکثر متخصصین اشاره به حالات عرفانی خاص دارد  که در مسیر سیر و سلوک بسوی حق و حجت حق برای سالک پیش می آید و از عشق بازی شاعر با معشوق خبر می دهد

 

از شوق شــکر خنده لبـش جان نسپردم          شرمنده ی جانان ز گران جانی خویشم

در این بیت شاعر به بزم وصال یار اشاره دارد و به شکرخند زیبای او ، یاری که آنقدر بلند مرتبه است که شاعر از خود انتظار دارد تا به میمنت و شکرانه شکرخند و لبخند رضایت او  ، جان به جان آفرین تسلیم کند و خود را سرزنش می کند و شرمنده است که گران جان است و از شوق شکرخند یار جان نسپرده است

 

بشکسته تر از خویش ندیدم به همه عمر         افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم

در این مصرع شاعر پس از بزم وصال یار  و خنده شکرینش به تنهایی و شکستگی می  رسد و  خود را در فراق یار  زندانی  و  افسرده می بیند تا جایی که خود را دلشکسته ترین فرد عالم  به شمار می آرود ، می توان گفت این غم عمیق در دور افتادن از لذت عظیم بزم وصال و در  فراق یار است که شاعر خود را اسیر چنین غم عظیمی توصیف می کند.

 

هر چند  امیــن بسته ی دنیـــا نیــم امــا           دلبســـته ی یـــاران خراسـانی خویشم

اما در بیت آخر که آن را می توان جان شعر و اصلی ترین بخش آن ذکر کرد ، گویی لذت بزم وصال و غم فراق یار  دو لبه یک قیچی می شوند که هرچه شاعر بدان بسته است و به آن دلبستگی دارد را پاره می کند ، اما در این میان یک دلبستگی وجود دارد که نه تنها  از میان نرفته است که شاعر آن را با افتخار بعنوان تنها دلبستگی خود در محضر یار و در نجوای با او  بیان می کند و  پرده از وجود این دلبستگی برمی دارد.

و اما در آخر سئوال اساسی این است که این " یاران خراسانی" چه کسانی هستند که شاعر با این سوز و گداز و با این توصیفات عجیب سراسر شعر در آخرین مصرع شعر آنها را بعنوان تنها دلبستگی خود در این دنیا معرفی می کند؟

آیا عاقلانه است که بگوییم در حالی که شاعر از ابتدا در حال عشق بازی با  معشوق پنهان است یا به عبارتی دیگر فضای سراسر شعر فضای امام زمانی است ، شاعر در انتهای شعر که می توان آن را حرف آخر و اصلی شاعر دانست به یکباره از فضای شعر منقطع شده و به یاد چند دوست قدیمی خود در ایام جوانی که اینک یا از دنیا رفته اند یا پیر و فرتوت شده اند، می افتد و آنها را تنها دلبستگی خود در تمام دنیا و مافیها ذکر می کند؟

و آیا اصولاً مصرع آخر می تواند در راستای فضای کلی شعر که فضای راز و نیاز با معشوق غایب است ، نباشد ؟ آیا کسانی که می گویند آقا این مصر آخر را به یاد دوستان خراسانی ایام جوابی خود سروده است ، پاسخی برای این تناقض دارند؟

در حالی که اگر مصرع آخر را در فضای امام زمانی و ظهور تفسیر کنیم که فضای کلی شعر از یک سو و منطق و عقل نیز همین را حکم می کند در این صورت به سئوالات مطروحه پاسخ داده میشود ، پرچمدار عصر ظهور  بعنوان شاعر در حالی که در سراسر فضای شعر با امام زمان(عج) نجوا می کند ، در آخرین مصرع با معرفی غیرمستقیم خود بعنوان کسی که پرچم را به دست یار خواهد داد( سیدخراسانی) ، تنها  دلبستگی خود در این جهان را یاران خراسانی بیان می نماید که او را یاری خواهند کرد تا این مسئولیت عظیم را به انجام برساند و پرچم انقلاب را به دست صاحب اصلی آن تحویل دهد ، این تفسیر به خوبی با کلیت فضای امام زمانی شعر هماهنگ بوده و راز دلبستگی عجیب امام خامنه ای به یاران خراسانی خویش را نیز برملا می سازد.

در صورتی که کسانی که به برداشت اول را مطرح می کنند نه سند و مدرکی برای این گفته خود دارند و نه دلیلی منطقی برای آن ارائه می دهند ، آنها تنها حدس و گمان خود را بدون هیچ سند و مدرک و دلیلی مطرح می نمایند.

در حالی که تفسیری که ارائه شد ضمن اینکه از جهات مختلف ، پاسخ سئوالات را در خود دارد ، توسط بیانات مختلفی از بزرگان دیگر مبنی بر سیدخراسانی بودن آقا و همچنین بشارتهای مکرر امام خامنه ای(مدظله) طی یکی دودهه گذشته و همچنین تحولات عظیم کنونی جهان مورد تایید قرار می گیرد.

 

ظهوری ترین سفر پرچمدار عصر ظهور


این روزها خراسان شمالی و به تبع آن سراسر کشور و بلکه دلهای صالحان در سراسر جهان مشحون از نور و محبت ولایت است ، هرچند سفر جاری ولی امر مسلمین(مدظله) چون دیگر سفرها با تجلی انوار عشق و محبت همراه است اما تفاوتی و امتیازی این سفر پربرکت را از دیگر سفرها ممتاز می نماید ، جلوه های بیشمار و متعددی از اشارات آخرالزمانی و ظهور در کوی و بازار وجود دارد که رنگ و بوی ظهور را به سراسر جهان بازتاب می دهد و از نزدیک بودن خبری بزرگ حکایت دارد ، این روزها در دست کوچک و بزرگ ساکنان شهرهای خراسان شمالی پوسترهای زیبایی مزین به شعر پر رمز و راز " دلبسته یاران خراسانی خویشم " به چشم می خورد و با مدد صدا و سیما این جلوه آخرالزمانی در سراسر سرزمین سیدخراسانی بلکه سراسر جهان بازتاب پیدا می کند.

شبکه های متعدد صدا و سیما به طور مکرر تصاویر جوانان و بانوان و مردانی را نشان می دهد که به استقبال سیدخراسانی آمده اند و دوست و دشمن متحیرانه می بینند که چگونه اشاره ی رازآلودی که روزی پرچمدار عصر ظهور در تنهایی و خلوت خود نجوا کرده است ، اینک عالم گیر گردیده و این راز از پرده برون افتاده است

براستی در کدام سفر ولی امر مسلمین(مدظله) به یاد دارید حقیقت مبارک مذکور این چنین ظهور و بروز داشته باشد؟

هرچند در سفر قم  در پاییز سال 89  نیز جلوه های معدود مردمی حامل بشارت وجود داشت و حتی برخی از سخنرانان و مداحان مانند سردار سرلشگر جباری که خطاب به آقا فرمودند : سلام بر سیدخراسانی فرزند امام حسین(ع) و یا حاج مهدی سلحشور که در محضر آقا سرودند : روز میلاد هشتمین خورشید ، آمده سیدخراسانی ، اما متاسفانه این بیانات بازتاب رسانه ای نداشت

آماده شدن مردم قم برای استقبال از امام خامنه ای(مدظله)

سردار جباری و حاج مهدی سلحشور در محضر ولی امر مسلمین(مدظله)

 

اما در سفر جاری ولی امرمسلمین(مدظله)  حقیقت مبارک سیدخراسانی به زیبایی هرچه تمام تر بازتاب یافت و شبکه های مختلف صدا و سیما و رسانه های مجازی به خوبی به انعکاس آن پرداختند.

آیا تجلی مجدد و البته گسترده  حقیقت سیدخراسانی علی رغم همه تخریب ها بشارت بخش نیست؟

آیا جامعه ای که توسط فیلم مستند ظهور بسیار نزدیک است با مبحث سیدخراسانی آشنا شد اینک با مشاهده گسترده حقیقت سیدخراسانی از شبکه های متعدد صدا و سیما بسیار نزدیک بودن تحولات بشارت بخش را به عینه مشاهده نمی کند؟ تحولاتی که از مصر تا لبنان و فلسطین ، و از سوریه تا عراق و یمن و بحرین و عربستان امتداد دارد.

آخرین ویرایش در

دیدگاه‌ها   

-18 #1053 به دنبال اسلام واقعی 1395-04-02 17:51
قال الباقر (ع) :
« کذب الوقاتون : تعین کنندگان وقت( برای ظهور) دروغ گویانند»
نقل قول کردن
0 #1052 محسن 1395-03-31 10:45
به نقل از یه دوست قدیمی:
سلام بر همه عزیزان

یکی از کاربران قدیمی سایت هستم که خیلی از دوستان قدیمی از جمله برادر سیجانی و ...را بارها دیده و با هم صحبت داشته ایم

قسمت بالا رو گفتم بدونید در جریان مقاله ها و بحث کامنت ها و غیره این سایت مهدوی که راستی یه بزم عاشقی هستم

چند تذکر دوستانه داشتم :
1-برادر سیجانی یه شوری فرهنگی مهدویت برای سایت ایجاد کنید از عزیزان سایت کسانی که اهل فکر و نظر نخبه سایت هستند استفاده کنید مقاله و کارهای سایت را با مشورت شوری فرهنگی انجام بدهید
2- دیدم دائم می گویند اکثر تحلیل های بچه های این سایت غلط از اب در امده اگه بخواهم منصفانه بیان کنم خوب اختلاف نظر بین بچه های اصلی سایت همیشه بوده ولی با اینکه برادر خادم الرضا بدون دلیل رو هوا گفت بیشتر تحلیل مثلا همین سید غلط بوده با اینکه سید در دفاع از خودش چیزی نگفت ولی حقیر وقتی بررسی کردم تو وبلاگ جدید سید حدود 30 تحلیل داشته که از این 30 تحلیل بالای 90 درست بوده این تصادفی نیست البته من ندیدم تو وبلاگ جدیدش تحلیل غلطی داشته باشه ولی احتیاطا 100 درصد نگفتم اقای خادم بجای حرفهای بی پایه از 30 تحلیل سید در وبلاگش با لینک و سند مدرک اثبات کنند 90 درصد برداشت من اشتباه
اگه مطلب بالا رو گفتم دیدم این سید خیلی مظلوم من از نزدیک میشناسمش سرش شلوغه اگه تو وبلاگش یا اینجا تحلیل میزاره به اصرار بعضی دوستان هست بچه های حزب الهی همیشه مظلوم بودند شوخی نیست که بیش از 90 درصد تحلیل یک فرد در مورد مسائل مهم و راهبردی منطقه ای و جهانی درست از اب دربیاد اگر چنین تحلیل گری به نفع جریانات دیگه بود تا عرش بالاش می برند
البته بحث بارانهای جمادی که اشتباه بود قبل از تاسیس وبلاگ جدیدش و در سایت قبلیش بود خودش می گفت تغییر رویکرد داده و روش جدیدی رو برای تحلیل های اخرالزمانی ابداع کرده به نظر من از وقتی روش جدیدش رو شروع کرده در وبلاگ جدیدش بسیار بسیار موفق عمل کرده چرا که درباره مهمترین مسائل سیاسی اجتماعی نظامی اقتصادی جهانی تحلیل داده و 90 درصدش درست بوده و این بر اساس علم هست نه اتفاق


یا حق

دوست عزیز چطور میتوان ابزار علمی جهت دفاع در مورد پدیده هارپ درخواست کرد.بسیار متشکر میشوم اگر راهنمایی یا مساعدت بفرمائید
نقل قول کردن
-2 #1051 عالي 1395-01-22 02:35
به نقل از سرباز امام خامنه ای:
به نظر من این کار اشتباه است که سید خراسانی رو نسبت بدیم به امام خامنه ای .دوست عزیزم درست گفتن شاید این یک خیانت باشه درست شما امام را دوست داریم امام شاید این حرف ها باعث اختلاف بین مردم شه .شما از کجا میدانید که منظور امام این بوده؟

سلام
من در یک جایی خواندم که یکی بزرگان فرموده بودند که مقام ایشان والاتر و برتر از سید خراسانی است که در متن روایات ظهور آمده است. والله اعلم
نقل قول کردن
+18 #1050 Anwar 1394-09-05 03:24
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر
نقل قول کردن
+18 #1049 محمد 1394-08-23 13:31
دلبسته ی امام خراسانی خویشم
نقل قول کردن
+16 #1048 mohammadreza 1392-04-30 21:17
ba tashakor....... .... =D> =D> :-h *-msz
نقل قول کردن
-11 #1047 زهرا 1392-03-29 14:21
اقا از این القابی که به ایشون داده میشه راضی نیستن.
پس خواهشا جلو تر از ولی نرید.
درضمن اگه قرار باشه اقا در اخر الزمان نقش داشته باشه نقش سید یمانی رو داره نه سید خراسانی.
چون فعلا بعد از امام زمان عج ایشون بالاتر از همه هستن.
نقل قول کردن
+16 #1046 همت 1392-03-21 12:43
خود حضرت آقا با مصداق سازی شخصیت های آخرالزمانی مخالفت کرده اند بارها که اوجش بعد از پخش مستند ظهور نزدیک است بود.
لطفا کاسه داغتر از آش نباشید و همونطور که از ولی امر سعی میکنید عقب نباشید از ایشان جلو هم نزنید.
حضرت آقا این حرف ها را انحراف می دانند.
یاعلی
نقل قول کردن
0 #1045 روز رهایی 1392-01-04 21:16
نقل قول کردن
+17 #1044 محمد 1391-12-08 01:24
اشعار آقا دارای معانی بسیار ژرفتری ازآنچه ما خیال میکنیم است اما آنچه در ظاهر شعر دیده می شود نزدیک به آنچیزی است که نویسنده به آن رسیده مخصوصا اوضاع حاظر واختلافات پیش آمده بین شیعیان بسیار شبیه احادیث رسیده می باشد که باید حق از باطل وخالص از ریاکار جداشود و حجت بر مردم تمام شود
نقل قول کردن
+2 #1043 حمید 1391-11-14 15:19
سلام بر یاران یار

دوستان امر ظهور همان امریست که یک بار به شکل عالم گیر اتفاق

افتاده و تمام این مطالبی که بین ما رد و بدل میشود را به معرکه ظهور قرار داده و ان هم اتفاقی نیست مگر همان .......................

......طوفان بزرگ حضرت نوح علیه السلام بود که در زمان نوح نبی

نیز نوح به مدت چند صد سال برای هدایت بشر به فرمان خدا سر نهاد و بعد

با امدن (علائم و نشانه های ) طوفان و واقعه بزرگ باز هم سر به

ظغیان و بی توجهی نهادند ولی

به محض وقوع اتفاق بزرگ به یک باره ابن زمین در واقعه بزرگ و فرا

گیر قرار گرفت و شد اچه اراده الهی بود در انجا دیگر کسی نمی

توانست ادعا کند که خدا رحمتش بر غضبش سبقت دارد و از این مطالب

متاسفانه یا خوشبختانه خداوند تمامی کاری را که می خواهد

دراخرالزمان
به سر انجام برساند را در زمانهای گوناگون در شمه ای کوچکتر

به نسل بشر نشان داده و عواقب کار او را به او نشان داده تا

جلوی بهانه تراشیهای اورا بگیرد ولی در زمان ظهور این اتفاقها

با هم و ییوسته به معرض ظهور در خواهد امد .

انشائالله . یا علی.
نقل قول کردن
+6 #1042 رز 1391-11-04 15:01
براي ما اصفهاني ها هم دعا کنيد تا ميزبان ايشان باشيم
نقل قول کردن
0 #1041 سرباز امام خامنه ای 1391-11-01 19:56
به نظر من این کار اشتباه است که سید خراسانی رو نسبت بدیم به امام خامنه ای .دوست عزیزم درست گفتن شاید این یک خیانت باشه درست شما امام را دوست داریم امام شاید این حرف ها باعث اختلاف بین مردم شه .شما از کجا میدانید که منظور امام این بوده؟
نقل قول کردن
+3 #1040 hhoo 1391-10-12 09:41
شما گفتین:
«بسیاری از اهل انتظار ، اعتقاد دارند که معظم له در این شعر به کنایه و غیرمستقیم ضمن ابراز ارادت به یاران خراسانی ، خود را سیدخراسانی معرفی می نمایند »

رهبری میگن:
«در طول تاريخ مدعيانى بودند؛ بعضى از مدعيان هم همين چيزى كه حالا اشاره كردند، يك علامتى را بر خودشان يا بر يك كسى تطبيق كردند؛ همه‌ى اينها غلط است.»
منبع (متن و صوت):
farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12889
farsi.khamenei.ir/ndata/news/12891/13900418_3175_64k.mp3

آخه چرا بر خلاف نص صریح سخنان رهبری عمل می کنین و حرف می زنین. آقای نویسنده، با نهایت احترامی که براتون قائلم شما دارین به ایشون خیانت می کنین، بله شما دارین به رهبر خیانت می کنین...
یک لحظه با خودتون فکر کنین...
آخه این تطبیق ها چه چیزیو حل می کنه؟ چه سودی داره...
(من منتظر پاسخ نویسنده ی محترم هستم)
نقل قول کردن
0 #1039 bidar 1391-09-12 19:59
☼ پایگاه بیداری (یقظان) ☼yaghzan.ir

- سنگ تمام رئیس جمهور برای یک نفر
- مصاحبه اختصاصی «حسین قدیانی» با «دیگو آرماندو مارادونا»
- می گویند کشورهای اسلامی، عقب افتاده و فقیر و دارای بالاترین آمار جرم و جنایت اند!
- پیرو دستور اخیر رهبری به مجلس، برخی شبهه می‌کنند.
- و ...

☼ پایگاه بیداری (یقظان) ☼
نقل قول کردن
+7 #1038 مهسا 1391-09-07 23:48
واقعا این بیتش خیلی قشنگه:
از شوق شکرخند لبش جان نسپردم
شرمنده جانان به گرانجانی خویشم
www.aksooneh.ir
نقل قول کردن
+8 #1037 علي ص ف 1391-09-04 00:12
بسم الله الرحمن الرحيم -:as
الحمدلله كه در زماني زندگي ميكنيم كه انشاء الله اگر عمري باقي باشد پا در ركاب امام زمان (ع) خواهيم بود به آبروي پيامبري كه سرآمد مهرباني ها است وامام علي و فاطمه و حسنين و ائمه اطهار و بالاخص حضرت امام زمان عليهم السلام انشاءالله/ يه توصيه اي به همه جوونا جوونا قدر خودتونو بدونيد آيا وقتش نشده كه الان كه در آخرالزمان هستيم يه خونه تكوني بكنيم قلبامونو نكنه آقا بياد و ما تو ركابش نباشيم نكنه آقا بيادو نشناسيم حجت و بقية الله عزيزمونو اگه ميخواهيم كه خدا بهمون كمك كنه انشاءالله بايد الان به نائب برحقش امام خامنه اي كمك كنيم / خدايا تو رو به اين شبي كه متقارن با شب منسوب به آقا ابوالفضل العباس هست كمكمون كن كه بصيرت و شناخت و معرفت عباس (ع) رو نسبت به امام زمانمون داشته باشيم و از اونايي نباشيم كه در جبهه باطل گام گذاشتن و دير حق رو شناختن كمكمون كن كه به قول آقا و سيد و امام مون آية الله خامنه اي لحظه شناس باشيم/ آمين/ التماس دعا
-:as
نقل قول کردن
0 #1036 YaAli 1391-08-18 05:06


نقل قول کردن
0 #1035 خودم 1391-08-07 13:41
به نقل از یه دوست قدیمی:
سلام بر همه عزیزان

یکی از کاربران قدیمی سایت هستم که خیلی از دوستان قدیمی از جمله برادر سیجانی و ...را بارها دیده و با هم صحبت داشته ایم

یا حق

منظور کدوم سید هستش سر کار خانوم سحر یار :-B
نقل قول کردن
0 #1034 .... 1391-07-29 20:33
با سلام بر اقای سیجانی

دوست ما باید بر اساس زمان حرکت نمود باید نیاز ها را در هر زمانی تشخیص داد و به نیاز ها پاسخ بدهیم

من از شما سوال می کنم آیا امام زمان راضی می شوند شما بنشینید در مورد علائم ظهور سخن بگویید؟و در این دایره بسته گیر نموده باشید(حتی برای خود یک وظیفه فوق الهی ببینید) در حالی که امروز که کشور ما در شرایط احزاب به سر می برد شما برا ی خود وظیفه ای نبینید که به یاری ولایت و رئیس جمهور یار ی رساننده رهبری بلند شوید و محکم در برابر ضعیف نفس ها که ایمان ضعیفی دارند و نیز منافقانی که همسو با خواسته دشمن سعی در تضعیف روحیه مسولان و ملت در این شرایط حساس می نمایند ، بایستید و دریکی دو مقاله به یاری ولایت و رئیس جمهور بلند شوید

نباید وقت خود را به چیزی صرف کنیم که بیان کردنشان در این شرایط کمکی به جبهه حق نمی کند جبهه حق فعلا" و الان نیاز به قلم زدن در جای دیگر و برای هدفی به غیر از این دارد

البته شاید اگر به کمک ولایت بیاییم در آینده به شما و سایتتان گیر بدهند و باز همان ماجرا ها را به بهانه های دیگری برایتان بوجود بیاورند ولی چه باک باید نیاز امروز جبهه حق را برآورده نمود که اگر در این جنگ احزاب شرکت نکنیم در آن دنیا پشیمان و نادم خواهیم شد

ولایت امروز بیش از آنچه نیاز به ایجاد احساس نسبت به خود داشته باشند نیاز به کمک به بی تأثیر نمودن اثرات سوء تخریبگران و کمک به روحیه سعی و تلاش و استقامت در شرایط کنونی دارند.
.
نقل قول کردن
-6 #1033 میلانی 1391-07-29 20:13
به نقل از بچه مثبت/مهرداد:

نماز اول وقت ...


یعنی تاب نیاوردن برای ملاقات محبوب

عکس : مهرداد/بچه مثبت

دوربین ...نوکیا ان 86اگر ما می گفتیم حمله بر ریا می کردند. سیاست زدگی بد دردی است...
نقل قول کردن
+7 #1032 YaAli 1391-07-29 14:48
نقل قول کردن
+6 #1031 بچه هیاتی 1391-07-29 14:46
به نقل از منتظر چشم براه:
* حمید رسایی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس از تحویل شکایتی با امضای 100 تن از نمایندگان که اکثر آنان حقوقدان هستند به دادستان کل کشور مبنی بر رسیدگی به اقدامات و بیانیه‌های میر حسین موسوی خبر داد. رسایی به فارس گفت: «بیانیه‌ها و اقدامات موسوی در طول این مدت لطمات و صدمات جبران ناپذیری را به آبروی نظام اسلامی و مردم و نیز اموال عمومی وارد کرد به همین منظور نمایندگان ملت که اکثرا از حقوقدانان هستند این شکایت را به دادستان کل کشور ارائه کردند»

چه عجب ! امیدوارم اقداماتی بیشتر از این دست را شاهد باشیم الهم عجل لولیک الفرج بحق زینب کبری

بالاخره بعد از سه سال که توی زمینهاشمی مشغولش کردن ویکی از آرپیجی زناهای هاشمی بود توی مبارزهبا جریان موهوم انحرافی تازه یادش اومده که بله بابا یه فتنه ای بوده و یه فتنه گری و ....
ولی بازم دارهاشتباه میزنه هدف رو چون هدف اصلی هنوز در امانه و داره برنامههای شومشو طراحی و برنامه ریزی میکنه
آقایان خط مقابله با دشمن رو گم نکنید دشمن اصلی آمریکا و اسراییل اند و ایادی منحوس داخلیشون
نقل قول کردن
+7 #1030 YaAli 1391-07-29 14:27
به نقل از --:

مطمئن هستید که این عکس پدر آقای سید جواد رضویان است؟!

________________________________________نه داداش برای عوض کردن حال و هوای سایت بود وگرنه عکس مربوط به مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمين ايراني نماينده فقيد مردم قم در مجلس شوراي اسلامي است که ایشان را در جبهه‌هاي جنگ در سال 59 نشان مي‌دهد که در بسیاری از سایتها به اشتباه پدر جواد رضویان معرفی شده است.

نکته جالب توجه اینکه هیچ کدام از سایتهای منتشر کننده عکس به این نکته توجه نکردند که جواد رضویان سید است حال اینکه تصویر منتشر شده سید نیست و تنها به کپی از روی یک دیگر بسنده کرده اند.
نقل قول کردن
+12 #1029 YaAli 1391-07-29 14:12

چه خوش است من بميرم به ره ولاي مهدي!
سروجان بها ندارد كه كنم فداي مهدي

همه نقد ِ هستي خود، بدهم به صاحب جان
كه يكي دقيقه بينم رخ دلگشاي مهدي

چه كنم چه چاره سازم كه دل ِ رميده ي من
نكند هواي ديگر به جز از هواي مهدي

نه هواي كعبه دارم، نه صفا و مروه خواهم
كه ندارد اين مكان ها به خدا صفاي مهدي

من دل شكسته هر دم، به اميد در نشستم
كه مگر عيان ببينم، قد دلرباي مهدي

دل من تپد به سينه، به اميد روزگاري
"كه گذشت گاه محنت"، شنوم ز ناي مهدي

به گداييش "فصيحي"، همه فخر مي فروشم
كه ز پادشاست برتر به جهان، گداي مهدي

نقل قول کردن
+4 #1028 جانباز از اصفهان 1391-07-29 13:27
.
به نقل از همسنگر:
يک تحليلگر عرب:
حضور سلفي‌ها در سوريه آخرالزماني است
يک تحليلگر ارشد حوزه گروه‌هاي اسلام‌گرا گفت: حضور گسترده نيروهاي سلفي و وهابي از سراسر جهان اسلام به‌سوي سوريه با هدف مشارکت در جنگ‌هاي آخرالزماني انجام شده است.
و با نيت نابودي شيعيان، علويان و حکومت علوي بشار اسد، گرد

........
.......


دوستان آنقدر تزویر و نفاق پیچیده شده است چه در کشور خودمان و چه در منطقه اسلامی به طوری که اگر امام زمان نیایند سردرگمی و فریب دادن توده های مردم وارد فاز فوق خطر ناکی خواهد شد و اینگونه جبهه ای سنگین در بین بین نیروهای خودی در جهت بر اندازی طرف دیگر شکل خواهد گرفت به طوری که بلاجبار طرف دیگر رانیز وارد جنگ نابود کننده خواهد کشاند. (شیطان با زیرکی خود را تا مرز پیروزی بر دین اسلام نزدیک نموده است)

نمونه این فریب نمونه این نفاق فوق پیچیده در سایت خودمان توسط این دو نفری که یکی از آنها به صورت مستقیم از هاشمی دفاع می کند و دومی که زیرک تر است به صورت غیر مستقیم از هاشمی دفاع می نمایند ، هویدا و آشکار می باشد و جالب است که این آقای میلانی که زیرک تر از خادم می باشد هیچ واکنشی نسبت به سخنان خادم در دفاع از هاشمی از خود نشان نمی دهد بلکه بسیار نیز نسبت به هم ابراز ارادت می کنند

در مورد این دو نفر اگر نگوییم تزویر و نفاق فوق پیچیده ولی باید گفت نمونه بارزی از فریب توده های مردم می باشند که نفاق های فوق پیچیده آنها را اینگونه فریب داده اند به طوری که اینان حاضر شده اند اینگونه با سخنان اسلامی و به ظاهر انقلابی و دلسوزانه چتر حمایتی خود را بر جایی که نباید بگسترانند گسترانده اند و تیغ خود را به سمتی فرود می آورند که نباید فرود بیاورند

به راستی کدام نفاق فوق پیچیده ای این توانایی را داشته است که توانسته است این دو نفر را این گونه به ورطه خامی و فریب خوردگی بغلتاند
نقل قول کردن
+3 #1027 سید موسی 1391-07-29 11:45
يک تحليلگر عرب:
حضور سلفي‌ها در سوريه آخرالزماني است


يک تحليلگر ارشد حوزه گروه‌هاي اسلام‌گرا گفت: حضور گسترده نيروهاي سلفي و وهابي از سراسر جهان اسلام به‌سوي سوريه با هدف مشارکت در جنگ‌هاي آخرالزماني انجام شده است.
به گزارش گروه بين‌الملل مشرق، "حسن ابو هنيه" کارشناس اردني جنبش‌هاي اسلام‌گراي خاورميانه در گفت‌وگو با شبکه تلويزيوني "الميادين" لبنان، با اشاره به تشديد اعزام تروريست‌هاي مسلح سلفي و وهابي از کشورهاي مختلف به‌سوي سوريه، گفت: هدف از اين لشگرکشي به شامات، مشارکت در جنگ‌هاي آخرالزماني است که به ظهور مهدي موعود ختم مي‌شود.

وي با اشاره به ويدئوهاي منتشرشده از سوي مرکز رسانه‌اي "المنارة البيضاء" وابسته به القاعده، افزود: هم‌اکنون گروه‌هايي مانند "لواء التوحيد"، "جبهة النصرة لأهل الشام" و "گردان‌هاي عبدالله عزام" با اهداف مختلف در سرزمين شام رحل اقامت افکنده و با نيت نابودي شيعيان، علويان و حکومت علوي بشار اسد، گرد هم آمده‌اند اما هدف نهايي آنان طبق کتاب‌هاي روايي مقدسي که با عنوان "الملاحم والفتن" در اختيار دارند فقط و فقط مشارکت در جنگ‌هاي منتهي به ظهور مهدي موعود است.

بر اساس عقيده اهل سنت، طبق احاديث وارده، مهم‌ترين جنگ آخرالزماني که به ظهور مهدي موعود منتهي مي‌شود در بلاد شامات در خواهد گرفت و مبارزان حاضر در اين جنگ‌ها زمينه‌سازان اصلي حاکميت جهاني اسلام خواهند بود.

اين در حالي است که بر اساس روايات وارده در مذهب تشيع، گروه‌هايي که در آخرالزمان با هدف آشوب در شامات سر برمي‌آورند بر باطل خواهند بود و امام عصر(عج) با شکست‌دادن آنها، زمينه برپايي حکومت جهاني عدل اسلامي را فراهم خواهدکرد.

mashreghnews.ir/.../...
نقل قول کردن
+4 #1026 -- 1391-07-29 11:40
به نقل از YaAli:
بابا یه کم بخندید و اینقدر دعوا نکنین
از این دو تا یاد بگیرین ببینین تو جوونیهاشون چه حالی میکردن :Dمطمئن هستید که این عکس پدر آقای سید جواد رضویان است؟!

________________________________________
نقل قول کردن
-9 #1025 میلانی 1391-07-29 11:31
به نقل از جانباز از اصفهان:
.
دوستان به هوش باشید

تدارک حمله ای وسیع به منتقدین و نیز وبلاگ داران منتقد به حق آیت الله مصباح

noore14d.blogsky.com

وقتی تحمل انتقاد به حق به دولت را ندارند، حقشان است که محدود شوند. در ضمن هدفی جز انتقام گرفتن از آیت الله مصباح ندارند. دقت کنید پس.
رصد هم که بیداد می کند چماق به دست...
نقل قول کردن
+7 #1024 رایحه ظهور 1391-07-29 11:27
مقاله جدید سایت با عنوان :


درخشان ترین ستاره دنباله دار تاریخ در راه زمین/ آیا نشانه ای دیگر در حال وقوع است؟منتشر شد @};-
نقل قول کردن
+4 #1023 علی جعفری 1391-07-29 11:14
واکنش نقدی به حوادث دیروز چابهار www.chekhabar.info/1391/07/29/post-34
نقل قول کردن
+6 #1022 علی جعفری 1391-07-29 10:41
چه خبر ؟

"وسام الحسن" که بود؟/ آیا "فتنه دوم" در راه است؟ www.chekhabar.info/1391/07/29/post-31

جاده‌های اصلی بیروت بسته شد www.chekhabar.info/1391/07/29/post-29

تصویر سرتیپ کشته شده در انفجار بیروت www.chekhabar.info/1391/07/29/post-30
نقل قول کردن
+13 #1021 YaAli 1391-07-29 10:27
بابا یه کم بخندید و اینقدر دعوا نکنین
از این دو تا یاد بگیرین ببینین تو جوونیهاشون چه حالی میکردن :D


نقل قول کردن
+13 #1020 یه دوست قدیمی 1391-07-29 10:26
سلام بر همه عزیزان

یکی از کاربران قدیمی سایت هستم که خیلی از دوستان قدیمی از جمله برادر سیجانی و ...را بارها دیده و با هم صحبت داشته ایم

قسمت بالا رو گفتم بدونید در جریان مقاله ها و بحث کامنت ها و غیره این سایت مهدوی که راستی یه بزم عاشقی هستم

چند تذکر دوستانه داشتم :
1-برادر سیجانی یه شوری فرهنگی مهدویت برای سایت ایجاد کنید از عزیزان سایت کسانی که اهل فکر و نظر نخبه سایت هستند استفاده کنید مقاله و کارهای سایت را با مشورت شوری فرهنگی انجام بدهید
2- دیدم دائم می گویند اکثر تحلیل های بچه های این سایت غلط از اب در امده اگه بخواهم منصفانه بیان کنم خوب اختلاف نظر بین بچه های اصلی سایت همیشه بوده ولی با اینکه برادر خادم الرضا بدون دلیل رو هوا گفت بیشتر تحلیل مثلا همین سید غلط بوده با اینکه سید در دفاع از خودش چیزی نگفت ولی حقیر وقتی بررسی کردم تو وبلاگ جدید سید حدود 30 تحلیل داشته که از این 30 تحلیل بالای 90 درست بوده این تصادفی نیست البته من ندیدم تو وبلاگ جدیدش تحلیل غلطی داشته باشه ولی احتیاطا 100 درصد نگفتم اقای خادم بجای حرفهای بی پایه از 30 تحلیل سید در وبلاگش با لینک و سند مدرک اثبات کنند 90 درصد برداشت من اشتباه
اگه مطلب بالا رو گفتم دیدم این سید خیلی مظلوم من از نزدیک میشناسمش سرش شلوغه اگه تو وبلاگش یا اینجا تحلیل میزاره به اصرار بعضی دوستان هست بچه های حزب الهی همیشه مظلوم بودند شوخی نیست که بیش از 90 درصد تحلیل یک فرد در مورد مسائل مهم و راهبردی منطقه ای و جهانی درست از اب دربیاد اگر چنین تحلیل گری به نفع جریانات دیگه بود تا عرش بالاش می برند
البته بحث بارانهای جمادی که اشتباه بود قبل از تاسیس وبلاگ جدیدش و در سایت قبلیش بود خودش می گفت تغییر رویکرد داده و روش جدیدی رو برای تحلیل های اخرالزمانی ابداع کرده به نظر من از وقتی روش جدیدش رو شروع کرده در وبلاگ جدیدش بسیار بسیار موفق عمل کرده چرا که درباره مهمترین مسائل سیاسی اجتماعی نظامی اقتصادی جهانی تحلیل داده و 90 درصدش درست بوده و این بر اساس علم هست نه اتفاق


یا حق
نقل قول کردن
+9 #1019 YaAli 1391-07-29 10:25
امشب نشسته بر دلم غمهای عالم
بی تو گذشت امروز هم، آقای عالم
امروز هم حتی خبر از تو نیامد...
شب آمد و من ماندم و غمهای عالم!

نقل قول کردن
0 #1018 محمد حسین 1391-07-29 10:24
به نقل از خادم الرضا:
چقدر زشت است و بي منطقي كه كامنتي كه نتونيد جواب منطقي بهش بديد را پاك كنيد !!!!
باز هم سوال مي كنم شايد يك عاقل پيدا شد ...
واقعاٌ فكر كرديد كه مخاطب احمدي نژاد در اين جمله كيست ؟؟؟
"اگر نمي خواهيد يك خط جمله مي نويسم ما را به سلامت"
فكر كنم كمي تامل كنيد گوشي دستتون بيايد ...
والعاقبه للمتقين @};-

کی گفت؟کجا گفت؟
خواهشا سند رو کن.

چرا الکی حاشیه میری؟
نقل قول کردن
+4 #1017 ali 1391-07-29 10:23
حقایق عزل متکی؛ یکبار برای همیشه!
www.sarihnews.com/siyasi/518
نقل قول کردن
+4 #1016 همسنگر 1391-07-29 09:51
فارین پالیسی:
نظر مردم مصر درباره ایران تغییر کرده/ قاهره باید هسته ای شود
یک نشریه آمریکایی اقدام به چاپ نتایج یک نظرسنجی جدید از مردم مصر کرده که آمار منتشر شده حکایت از تغییر نظر مصری های درباره ایران و تمایل آنها برای گسترش ارتباطات قاهره-تهران دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فارین پالیسی، در این نظرسنجی که 812 نفر از مردم مصر که نیمی از آنها زن بودند حضور داشتند پرسشی های مختفی مطرح شد و در نهایت مشخص شد که مردم مصر نظری مثبت درباره ایران دارند.

این نظرسنجی توسط موسسه "گرین برگ کوئین لان روزنر" انجام گرفت و مشخص شد که 65 درصد مردم مصر از احیای روابط ایران و مصر حمایت می کنند.

برهمین اساس 61 درصد از مردم مصر نیز ازبرنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران حمایت می کنند و 87 درصد نیز معتقد بودند که مصر نیز باید از برنامه هسته ای برخوردار باشد.

این در حالی است که در آگوست سال 2009 فقط 41 درصد از مردم مصر از برنامه هسته ای ایران حمایت می کردند.

بر اساس گزارش فارین پلیسی، 62 درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند معتقدند که ایران دوست مصر است .

نکته جالب در مورد این نظرسنجی آن بود که 74 درصد از مردم مصر با رابطه قاهره و تل آویو موافق نبودند. و این در حالی است که در آگوست سال 2009 میلادی این میزان فقط 26 درصد بود.

برهمین اساس 77 درصد نیز معتقد بودند که پیمان صلح میان مصر و رژیم صهیونیستی دیگر برای قاهره فایده ای ندارد و 30 درصد نیز از راه حل تشکیل دو کشور برای پایان دادن به مناقشات خاورمیانه حمایت می کردند.

با این حال 68 درصد از آنها نظر خوبی در باره شیعیان نداشتند.
نقل قول کردن
+3 #1015 منتظر چشم براه 1391-07-29 09:40
به نقل از علی جعفری:
چه خبر ؟

ترکیه رسما خواستار برقراری آتش بس در سوریه شد

ˈاحمد داوداوغلوˈ وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه بطور رسمی، خواستار توقف درگیریها و برقراری آتش بس در سوریه به مناسبت عید سعید قربان شد. irna.ir/.../ترکیه_رسما_خواستار_برقراری_آتش_بس_در_سوریه_شد

خدا می دونه چه نقشه ای تو سرشه ؟
دولت سوریه گفته که معارضین نقض آتش بس خواهند کرد و
جبهه معارضان هم اعلام کرده اگه در گیری در این روز رخ بده تقصیر دولت سوریه است و نه ما !!!
نقل قول کردن
+1 #1014 جانباز از اصفهان 1391-07-29 09:17
.
دوستان به هوش باشید

تدارک حمله ای وسیع به منتقدین و نیز وبلاگ داران منتقد به حق آیت الله مصباح

noore14d.blogsky.com
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

» ابتدای نظرات (1053)